o pracowni


Ideą pracowni Rysunku Specjalistycznego [RS] jest zapoznanie studentów Wzornictwa z podstawowymi sposobami rysowania form przestrzennych i użytkowych. Poprzez wnikliwą obserwację, analizę kształtów brył, obiektów i naukę technik rysunku specjalistycznego, nasi studenci nabywają umiejętności rysunkowych niezbędnych przy realizacji własnych wizji projektowych. Uczą się jak rysować dany obiekt, by w pełni pokazać jego budowę techniczną i materiałową oraz funkcję bądź właściwości. Symulacje brył jakie powstają w pracowni Rysunku Specjalistycznego,  bazują zarówno na rysunku odręcznym, jak również generowanym komputerowo, wykorzystującym wektor i bitmapę.